Информация о обработке и защите персональных данных

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż przekazanie przez Pana/Panią dokumentów w formie oryginału lub skanu (kopii) bądź jakiejkolwiek części dokumentu, w tym dokumentów tożsamości potrzebnych do ustalenia pisowni imion i nazwisk, oraz innych danych osobowych niezbędnych do wykonania zlecenia lub świadczenia usług oznacza WYRAŻENIE PRZEZ PANA/PANIĄ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH na warunkach, szczegółowo wymienionych poniżej:

1) Państwa dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Polsza.Info Roman Smagin Spółka Komandytowa wyłącznie w celu świadczenia usługi zgodnie z indywidualnymi umowami (“minimalizacja danych” – przetwarzane są takie dane osobowe, które są niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania danych). W związku z tym, że łączy Panią/Pana umowa cywilnoprawna zawarta z Polsza.Info Roman Smagin Sp.k. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia usług doradztwa, sporządzenia pism i dokumentów, wykonania tłumaczeń ustnych i pisemnych, w tym zwykłych i poświadczonych oraz prowadzenia odpowiedniego repertorium, bazy danych klientów i księgowości na podstawie art. 6 ust 12 pkt c Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), w tym w szczególności w celu:

  1. a) realizacji zawartej umowy z Polsza.Info Roman Smagin Sp.k. (podstawa z art. 6 ust 1 lit. b RODO);
  2. b) zapewnienia bezpieczeństwa miejsca pracy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. c) realizacji działań polegających na monitoringu ruchu współpracowników Roman Smagin Sp.k w sieci będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  4. d) udokumentowania zawartej umowy i jej rozliczenia, na podstawie przepisów prawa podatkowego, rachunkowego (podstawa z art. 6 ust 1 lit. c RODO);
  5. e) wewnętrznych celów administracyjnych Polsza.Info Roman Smagin Sp.k., w tym statystyki i raportowania wewnętrznego Polsza.Info Roman Smagin Sp.k., będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  6. f) archiwalnym (dowodowym) będącym realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  7. g) w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

2) Państwa dane NIE są przetwarzane w żaden inny sposób, zwłaszcza w celach marketingowych oraz nie są i nie będą udostępniane innym podmiotom gospodarczym.

3) Po zakończeniu umowy (czyli wygaśnięcia celu i podstawy prawnej przetwarzania danych)  macie Państwo prawo do “bycia zapomnianym”, co jest równoznaczne z usunięciem Państwa danych z naszych systemów bazo-danowych.

4) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polsza.Info Roman Smagin Spółka Komandytowa  z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56a lok. 4, 00-695 Warszawa;

5) inspektorem ochrony danych w Polsza.Info Roman Smagin Sp.k. jest Pan Roman Smagin, email:office@polsza.info;

6) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być firmy współpracujące w zakresie tłumaczeń oraz weryfikacji tłumaczenia, korekty tłumaczeń, usług IT, firma świadcząca usługi obsługi kadrowo-płacowej;

7) Dane przetwarzane w oparciu o zgodę możemy przetwarzać do czasu, aż wycofają Państwo wyrażoną w tym zakresie zgodę lub ustalimy, że się zdezaktualizowały. Dane przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych  możemy przetwarzać do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Polsza.Info Roman Smagin Sp.k. stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Dane przetwarzane w pozostałym zakresie możemy przetwarzać przez okres nie dłuższy niż 5 lat od zakończenia stosunku prawnego łączącego Państwa z Polsza.Info Roman Smagin Sp.k.

8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

9) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

10) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy o wykonanie tłumaczenia lub świadczenie innych usług. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa wykonania tłumaczenia lub usługi.

11) Cofnięcie zgody: w każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wycofania swojej zgody poprzez kontakt w formie pisemnej na adres siedziby Roman Smagin Spółka Komandytowa  z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 56a lok. 4, 00-695 Warszawa NIP 7010962365, bez podania przyczyny, a także bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku skorzystania z tego prawa zaprzestaniemy przetwarzania danych w celu objętym uprzednio wyrażoną zgodą.

KLAUZULA INFORMACYJNA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH